ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
นางสาว ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร


นางสาว ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร

Dr.Bussarin Lhimsoonthon

ผลงาน

1. Bussarin Lhimsoonthon, & Sompit Yaisoon. A Study of Stress, Perceived Health Status and Stress Management Behaviors of Nursing Students. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 2002, 9(3).

2. Wanpen Inkeaw, Natchaya Palacheewa & Thitipa(Bussarin) Lhimsoonthon. The Effects of Virtual-Web Information Technology System on the Knowledge related to Community Health Nursing Concept and Satisfaction of Nursing Students. Thai Journal of Nursing, 2004, 53(4): 224 – 231.

3. Johnphajong Phengjard, Kanokwan Suwanpatikorn, Prapaporn Chinuntuya, & Thitipa(Bussarin) Lhimsoonthon. The Effectiveness of Primary Health Care Service and Health Behavior of People Living in Patumwan District under the Universal Health Coverage Program. The Journal of The Thai Red Cross College of Nursing, 2005, 30(1): 11 – 41.

4. Thitipa(Bussarin) Lhimsoonthon, Wanpen Inkeaw, & Apinya Teekitichai. Communication Ability and factors related of the Elderly in Patumwan District, Bangkok Metropolitan Administration. The Journal of The Thai Red Cross College of Nursing, 2005, 30(2): 189 – 202.

[กลับไป]